Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit

www.fhnw.ch/sozialearbeit

Sede di Olten
Sede di Muttenz

Bachelor of Arts FHNW in Sozialer Arbeit

Master of Arts FHNW in Sozialer Arbeit
Collaborazione con l’Evangelische Hochschule di Friburgo in Brisgovia e l’Università di Basilea